Šta je garancija zainteresovanosti?

Prilikom običnog preuzimanja kontakt polja naš servis Vam garantuje da ćete kandidata moći da kontaktirate, ali ne i da je on zainteresovan za posao. Zato je ponuđena usluga koja popunjava prazninu između selekcije kandidata i klasičnog preuzimanja kontakt polja.

Ako ne želite da se rizikujete, nudimo Vam mogućnost preuzimanja samo kontakt podataka onih kandidata koji su zainteresovani za posao. Proces je sledeći, Vi pretražite bazu, pronadjete one koji odgovaraju konkursu, pošaljete nam njihova imena ili userID-ove. Mi ih kontatiramo, obavimo sa njima kraći razgovor u kome ih detaljno upoznajemo sa poslom i proverimo da li su zainteresovani i da li im uslovi odgovaraju. Potom Vas obavestimo o tome ko je zainteresovan i Vi preuzimate samo njihove CV-eve.

Naplata je drugačija nego kod standardne pretrage i dogovara se za svaki konkurs zasebno. Na krajnji iznos utiče broj kontakata koje Vam pošaljemo, kao i troškovi njihovog kontaktiranja. U ovom slučaju nemate rizik da kandidati neće biti zainteresovani za posao, jer plaćate po realizaciji. Uštedećete i na vremenu, jer nećete morati da obavljate razgovore sa svima nego samo sa probranim kandidatima. kontaktirajte nas sa konkternim zahtevom, i mi ćemo Vam poslati konkretnu ponudu.