Prava i Obaveze Članova

 

Servis funkcioniše po principu članstva. Firma koja želi da koristi resurse servisa može postati član, ako se složi sa uslovima članstva.

Obaveze članova:

  • Korišćenje resursa servisa isključivo u svrhu zapošljavanja korisnika servisa
  • Korektno ponašanje prema kandidatima sa kojima kontakt uspostave preko IS Zaposlenje.org
  • Poštovanje pravila pri postavljanja oglasa
  • Davanje isključivo tačnih i potpunih informacija i podataka
  • Redovno izmiranje svih obaveza prema servisu

Prava članova:

  • Korišćenje resursa servisa prema dogovoru i do isteka članstva
  • Korektno ponašanje od strane ljudi zaduženih za održavanje servisa
  • Potpuno poštovanje preuzetih obaveza od strane IS Zaposlenje.org