Šta je prošireni oglas?

U koliko želite Vaš oglas bude poslat široj populaciji, prošireni oglas može biti pravo rešenje. Prilikom postavljanja standradnog oglasa postoji ograničenje koje dozvoljava da od tri parametra, 'Lokacija', 'Grupa i 'Tip posla', samo jedan bude nedefinisan, dok preostala dva moraju biti određena. Kako je ovaj uslov obično ispunjen ovakvi oglasi su nazvani standardnim. Ako poslodavac želi da postavi oglas sa manje preciznim parametrima on se tarifirma po specialnom cenovniku i po dogovoru u zavisnosti od zahteva.

Za oglas od 30 tj. 90 dana koji ima dva nedefinisana parametra cena iznosi od 3900 dinara, a ponuda će zavisiti od konkretnog slučaja. Ovakav oglas će dobiti približno 60% od ukupno 31009 korisnika trenutno prijavljenih na Posao@Mail sistem.

Za oglas od 90 dana koji ima nedefinisana sva tri parametra cena je od 6400 dinara. IS Zaposlenje Org garantuje da će ovakav oglas biti posalat svim korisnicima prijavljenim na Posao@Mail sistem. Ekskluzivno za ovaj tip oglasa postoji mogućnost postavljanja i na duži vremenski period. Zaposlenje Org zadržava pravo da odbije postavljanje ovakvih oglasa, ako procenimo da bi to nanalo štetu servisu.