Posao@Mail sistem

Imamo bazu od 75458 korisnika od kojih je 31009 prijavljeno na sistem Posao@Mail, pa ako želite da oglasite konkurs onda je ovo opcija za Vas. Postavljanje oglasa je veoma jednostavno i omogućava da se Vaš oglas nađe u bazi, čija je pretraga omogućena svim korisnicima. Sa druge strane oglas se šalje na e-mail adrese svih korisnika koji su se prijavili za tu opciju, pod uslovom da oglas odgovara poslu koji oni traže. Ovaj način oglašavanja se pokazao kao veoma jednostavan i efikasan, i pritom pruža izuzetne rezultate sa malo uloženog vremena. Registracija kod ove usluge je neophodna. Postoje dva osnovna tipa oglasa, standardni i prošireni. Registrovani članovi imaju pravo besplatnog postavljanja određenog broja standardnih oglasa.

Standardni oglas
Prilikom postavljanja standardnog oglasa postoji ograničenje koje dozvoljava da od tri parametra, 'Lokacija', 'Grupa i 'Tip posla', samo jedan bude nedefinisan, dok preostala dva moraju biti određena. Kako je ovaj uslov obično ispunjen ovakvi oglasi su nazvani standardnim.

Prošireni oglas
Ukoliko poslodavac želi da postavi oglas sa manje preciznim parametrima on se tarifira po specijalnom cenovniku i u zavisnosti od zahteva. Za oglas od 30 tj. 90 dana koji ima dva nedefinisana parametra, cena iznosi od 3200 dinara, a ponuda će zavisiti od konkretnog slučaja. IS Zaposlenje Org garantuje da će ovakav oglas dobiti preko 60% od ukupnog broja korisnika prijavljenih na Posao@Mail sistem. Za oglas od 90 dana koji ima nedefinisana sva tri parametra cena zavisi od tipa posla koji se oglašava. IS Zaposlenje Org garantuje da će ovakav oglas biti poslat svim korisnicima prijavljenim na Posao@Mail sistem. Ekskluzivno za ovaj tip oglasa postoji mogućnost postavljanja i na duži vremenski period.

Oglas kojim se oglašava više od jednog radnog mesta
Dozvoljeno je i da poslodavac u jednom oglasu objavi konkurse za više radnih mesta, ali se u tom slučaju cena se povećava za po 50% od osnovne cene oglasa za svako dodatno radno mesto.

Istaknuti oglas na naslovnoj stranici
Na sredini naslovne stranice postoji mesto za samo JEDAN istaknuti oglas. Ovime poslodavac dobija da njegov oglas bude primećen i posećen od još šire populacije korisnika. Ovo mesto je dalo izuzetne rezultate za sve oglase koji su se tu nalazili.

Usluge profesionalnog sastavljanja i korekcija postojećeg oglasa
Najbitnija stvar kod postavljanja oglasa je da ga primete korisnici koji su Vaša ciljna grupa i koji odgovaraju zahtevima konkursa. Ako želite možemo mi umesto Vas sastaviti i postaviti oglas. Stil i tekst oglasa će tako biti optimizovan i prilagođeni ciljnoj grupi koju Vi odredite. Ovako napisan oglas možete postaviti i na drugim sajtovima ili objaviti u novinama.

Cena standardnog oglasa (30 / 90 dana): 1800 / 3200 dinara
Cena proširenog oglasa: od 3200 dinara
Cena oglasa kojim se oglašava više od jednog radnog mesta + 50% po radnom mestu
Istaknuti oglas na naslovnoj stranici (7 dana): + 24500 dinara
Usluga korekcije postojećeg oglasa: 1500 dinara
Usluga profesionalnog sastavljanja oglasa: 4900 dinara

Uslovi postavljanje oglasa
Oglas mora da bude isključivo u cilju pronalaženja radnika i ne sme da sadrži bilo kakve druge poruke (političke, diskriminatorne isl.). Preuzete informacije možete koristiti jedino za kontaktiranje korisnika radi ponude posla koji je oglašen. Servis zadržava pravo izmene oglasa u koliko je to potrebno. O izmenama smo dužni da Vas obavestimo i da se sa njima saglasite.

Početna Poslodavci---Usluge---Cenovnik---Registracija---Kontakt---O servisu---Početna strana---Marketing---Seminari

© 2004 - 2011, Sva prava zadržana od strane www.zaposlenje.org